Lekcije za gitaru – vježbe 2.dio…

Lekcije za gitaru. U prvom dijelu “Lekcije” govorili smo kako se pravilno pripremiti za zagrijavanje, ovdje u drugom dijelu navesti ćemo tehnike i vježbe za zagrijavanje koje vam mogu pomoći da se dobije tečnost, brzina i preciznost na vratu gitare. Kod navedenih vježba u ovoj lekciji vodite računa na pravilan položaj ruke na hvataljci gitare (vratu) radi kvalitetnijeg i lakšeg izvođenja. Također obratite pozornost na pravilno držanje trzalice.

Prva vježba je jedna klasična školska vježba, možda i najbolja vježba za zagrijavanje prstiju koja pomaže da razvijemo tečnost, brzinu u lijevoj ruci u koordinaciji s desnom. Dakle vježbu krenite u sporom tempu i postepeno gradite brzinu, zapamtite bitno je da svaki odsvirani ton bude jasan. Koristite prste 1, 2, 3 i 4 vaše lijeve ruke i nemojte preskakati mali prst ! Dakle ova vježba ne prestaje kad odsvirate tablaturu do kraja, nego ponovo krenite istu vježbu od sljedećeg polja pa tako dalje po vratu…

Lekcije za gitaru 2. dio vježba 1.

Lekcije za gitaru
Sljedeća vježba namijenjena je za pojedinačne prste. Posebno za njihovo jačanje. Prvo napravite vježbu s prstima 1. i 2.. U sljedećem krugu koristite 2. i 3. i na kraju 3. i 4. prst. Ovu vježbu također možete vježbati do 12. polja. Kao dodatak vježbi, kad savladate osnovnu vježbu, pokušajte isto odsvirati s tehnikama Hammer-on i Pull-off.

Lekcije za gitaru 2. dio vježba 2.

Lekcije za gitaru
Sljedeća vježba namjenjena je desnoj ruci, konkretnije trzanju. Ova vježba će vam pomoć u savršavanju vaše tehnike trzanja.

Lekcije za gitaru 2. dio vježba 3.

Lekcije za gitaru

Lekcije za gitaru 2. dio vježba 4.

Vježba preskakanja žica. Odlična vježba za koordinaciju lijeve i desne ruke.
Lekcije za gitaru
Kao i kod svih vježba potrebno je vježbati obje ruke, odnosno vježbati istovremeno i lijevu i desnu ruku da bi se tehnika koju učimo pravilno razvijala.
Mala Škola Gitare - komentari