Štimer za gitaru : Osnove prije štimanja

Štimer za gitaru. Najbrži i najpouzdani način da uštimate gitaru jest da koristite štimer za gitaru. Vjerujem da je većina vas upoznata s ovom temom i vjerovatno znate koristiti štimer za gitaru, ali ne škodi ponoviti gradivo prije svega za početnike koji su se po prvi put susreli sa štimerom ili neznaju što je štimer za gitaru i na koji način se on koristi. Iako smo štimanje gitare i cijeli postupak obradili u prijašnjem članku (metoda 5.praga), u ovom članku ćemo osim osnovnih tehničkih objašnjenja ponoviti isti postupak štimanja uz korištenje štimera. Nadam se da će vam ovaj članak pomoć da naučite što je štimer za gitaru i na koje principu rade.

Štimer za gitaru : OSNOVE PRIJE ŠTIMANJA

Prije nego naučite koristiti štimer za gitaru potrebno je znati kako se zovu otvorene (prazne) žice na gitari i kako se one broje. Žice brojimo od prve do šeste, odnosno prva žica je najtanja, dok je šesta najdeblja. Također važno je znati da se instrumenti odnosno glazbala štimaju prema komornom A standardu koji ima 440 Hz (čitaj herca). Što je frekvencija veća, ton je viši. Osim žica i frekvencije trebalo bi znati kromatsku ljestvicu.

1. E – 330 Hz (najtanja)                                                                 Kromatska ljestvica :
2. B – 247 Hz                                                                                    C C# D D# E F F# G G# A A# B
3. G – 196 Hz
4. D – 147 Hz
5. A – 110 Hz
6. E – 82 Hz (najdeblja)

ŠTO JE ŠTIMER ?

Štimer za gitaru ili općenito štimer je električni uređaj kojeg glazbenici koriste da detektiraju i korigiraju intonaciju (štim) žica na gitari ili drugom žičanom glazbalu kojeg koriste. Dakle, ne nužno gitaru kao u našem slučaju nego i ostale žičane instrumente kao što su bas gitara, kontrabas, mandolina, viola, violina, ukulele itd…

NA KOJEM PRINCIPU RADI ŠTIMER ZA GITARU ?

Štimer za gitaru radi na principu autodetekcije. Ovisno o modelu signal odnosno frekvenciju žice mogu detektirati mikrofonom, vibracijom ili direktnim spajanjem (putem gitarskog kabla). Na većini današnjim štimera postoje LED diode (lampice) i LCD monitor (displej) s digitalnim prikazom frekvencije za fino štimanje. Za standardno štimanje koristi se postavka frekvencije A=440 Hz (Herca) koju na većini štimera možemo mjenjati na više ili niže frekvencije. Neovisno radi li se o analognom ili digitalnom uređaju proces štimanja je isti. Dakle, kakvi god bili pokazatelji na uređaju oni služe da prikažu treba li i koliko korigirati intonaciju željene žice na glazbalu, odnosno dali je intonacija žice povišena (zategnuta) ili snižena (opuštena) u odnosu na notu u koju želimo uštimati željenu žicu. Kod štimera namjenjenih isključivo za gitaru točno je određen interval po standardnom štimu E A D G B E, dok kod kromatskih štimera imamo opciju štimati žice po ljestvici C C# D D# E F F# G G# A A# B. Kromatski štimer za gitaru praktičan je iz razloga što jednostavnije možemo uštimati gitaru u štim kao što je Drop D, Drop C što često koriste gitaristi. Kompleksniji i skuplji štimeri su u većini slučajeva precizniji i točniji, iako nije uvijet.
RAZLIČITI MODELI I OBLICI

Štimer za gitaru dolazi u različitim veličinama i oblicima tako da je na glazbeniku da odabere koji je štimer za gitaru za njega najpraktičniji i najprikladniji. Trenutno na tržištu imamo sljedeće oblike i veličine:

Štimer za gitaru

Osim primarne funkcije, često u štimeru imamo ugrađen metronom koji je odličan dodatak za vježbanje tempa – ritma. Raspon cijena kreće se između 75,00 kn pa do 1.500,00 kn ovisno o modelu i proizvođaču. Također možete besplatno preuzeti aplikaciju za štimanje gitare na vaš mobilni uređaj u Google trgovini. Više o aplikacijama za štimanje pročitajte u članku Top 9 aplikacija za štimanje gitare.


POSTAVKE ŠTIMERA

Prije korištenja preporučam vam da izdvojite malo vremena i proučite uputstva koja dolaze u svaki štimer. Postavljanje frekvencije, namještanje opcije instrumenta i tonaliteta najosnovnije su postavke na koje treba obratiti pozornost. Jednom kad postavite postavke spremni ste za štimanje. Za primjer navesti ću osnovne funkcije štimera KORG GA-1 koji je klasičan primjer štimera s mikrofonom kakvog gitaristi koriste. Za najbolje rezultate, ukoliko koristite štimer s mikrofonom (za klasične i akustične gitare) za vrijeme štimanja postavite ga cca. 20 – 30 cm od žica.

Štimer za gitaru

Korg GA-1 štimer za gitaru

Korg GA-1 štimer za gitaru / bas

1. Tipka ON / OFF
2. INPUT – Ulaz za gitarski kabel
3. a) Indikator note (žice koju svirate)
b) Indikator snižene note
c) GUITAR/BAS Indikator
d) Displej – monitor za fino štimanje
4. G/B – Postavka štimanje gitare ili bas gitare
5. Promjena note 1-5 polustepena
6. SOUND – štimanje zvukom sa štimera
7. Mikrofon
8. Zvučnik
9. LED indikatori povišene(♯)/snižene(♭) note
10. Stražnji naslon

Ovo su osnovne funkcije klasičnog štimera za gitaru sa kojima ćete se najčešće susretati. Najviše trebate obratiti pozornost na indikator note (3.a) i na LED indikatore (9.). Primjer, ako želite uštimati 5A žicu na gitari indikator note (3.a) mora prikazati 5A, sljedeće slijedi zatezanje ili opuštanje 5A žice ovisno što prikazuje displej. Ukoliko je upaljen LED indikator (♯) žicu treba opustiti, ako je upaljen indikator (♭) žicu treba zategnuti, odnosno dok se pokazatelj na displeju ne centrira na 440 Hz (srednja lapmica), tek tada je žica uštimana i možete krenuti štimati sljedeću žicu.

POSTUPAK ŠTIMANJA SA ŠTIMEROM

U drugom dijelu članka obraditi ćemo cijeli postupak štimanja gitare koristeći standardni kromatski štimer za gitaru s mikrofonom. Drugi dio i cijeli postupak štimanja možete pročitati u članku Kromatski štimer – postupak štimanja.
Mala Škola Gitare - komentari