Štimanje gitare – Kako naštimati gitaru

Štimanje gitare. Kod sviranja gitare postoji osnovno pravilo, a to je Štimanje gitare prije nego krenete svirati pjesmu ili vježbu. To pravilo se odnosi na svih, i na one koji sviraju u bendu i na početnike. Prvenstveno iz razloga što će pjesme, akordi ili vježbe koje svirate zvučati onako kako trebaju, odnosno intonativno ispravno, a drugi razlog je što sa uštimanom gitarom razvijamo i svoj sluh. Kako naštimati gitaru ? Danas ćemo obraditi tu temu i objasniti popularnu metodu za Štimanje gitare. Također u prijašnjem članku obradili smo teme kako koristiti štimer za gitaru i štimanje pomoću kromatskog štimera pa svakako pročitajte.

Štimanje gitare, žice na gitari
Naziv žica gitare

Štimanje gitare – Metoda 5. praga

Metoda 5.praga je jednostavan način da provjerite jesu li žice na vašoj gitari uštimane i dali ih je potrebno dodatno uštimavati. Da bi ovaj način štimanja, odnosno ova metoda uspijela potrebno je imati minimalno jednu žicu na gitaru koja je uštimana (po mogućnosti i poželjno je da to bude 6. E žica- najdeblja), to je bitno iz razloga što ćemo na osnovu te uštimane žice uštimavati ostale u nizu. Primio sam mnogo vaših pitanja na mail kako uštimati 6-E žicu, dakle prvu žicu s kojom bi trebali krenuti niz. Najbolje bi bilo uštimati žicu s klavirom ili klavijaturom, dakle stisnuti tipku (E ton) na klaviru ili klavijaturi i pokušati na sluh zategnut 6.E žicu da se ton žice i ton tipke klavira intonativno usklade, odnosno da budu što je moguće više identični. Ukoliko niste u mogućnosti, odnosno nemate u blizini klavir možete jednostavno uštimati 6.E žicu na sluh po sjećanju, što je više moguće približno tonu E, te nakon toga uštimati i ostale žice u nizu metodom 5 praga. (U pjesmi Nothing else matters-Metallica prvi ton je prazna 6.E žica, pa možete i to iskoristiti i uštimati vašu 6.E žicu ;).

 

Štimanje gitare
Štimanje gitare pomoću klavira

PRAZNE ŽICE – U objašnjenju metode 5.praga koristiti ću izraz prazne žice. Svirati praznu žicu znači trzati je bez stiskanja na pragove.

Štimanje gitare

Na gornjoj slici je prikazana metoda 5.praga za štimanje gitare.

Za štimanje gitare, odnosno za štimanje žica potrebno je okretanje zatezača – mašinica u pravilnom smjeru. Mašinice za gitaru nalaze se na glavi gitare (kao što je prikazano na slici) tri zatezača s gornje i tri s donje strane kod akustičnih i klasičnih gitara, dok kod električnih su najčešće šet zatezača s gornje strane u nizu, ali naravno postoje i modeli s tri zatezača s obje strane. Gdje god da se zatezači na gitari nalazili bitno je odrediti koji od njih pripada žici koju želite uštimati. Ukoliko je potrebno ton povisiti, okrenite zatezač obrnuto od smjera kazaljke na satu, ili ukoliko je ton potrebno spustiti okrenite ga u smjeru kazaljke na satu odnosno u suprotnom smjeru. Ako niste sigurni u smjerove okretanja, trznite žicu dok okrećete zatezač i čuti ćete kako se ton mijenja. Preporučujem da ga ne okrećete odjedanput previše, obično je potrebno okrenuti zatezač za dio kruga da se žice uštimaju.

Štimanje gitare : Postupak štimanja

Štimanje gitare, postupak štimanja gitarePritisnite 6.E žicu na 5.pragu (A ton), nakon što ste je pritisnuli, trznite 6.E i nakon nje praznu 5.A žicu. Zategnite ili opustite 5.žicu sve dok se tonovi dvaju žica ne podudaraju. Po potrebi ponovite postupak nekoliko puta. Pri upotrebi ove metode žice možete trzati pojedinačno ili zajedno jednim trzajem.
Štimanje gitare postupak štimanja gitareNakon što smo uštimati 5.A žicu isti postupak ponavljamo za štimanje 4.D žice, dakle pritišćemo 5.A žicu na 5.pragu (D ton), odsviramo – trznemo 5.žicu i nakon toga praznu 4.D žicu ili kako smo gore naveli možemo i obje zajedno. Poslušajte ton 5.žice i prazne 4.D žice, nakon toga 4.D žicu zategnite ili opustite da se tonovi dvaju žica usklade.
Štimanje gitare, postupak štimanja gitarePonovo ponavljamo postupak kod štimanja prazne 3.G žice. Pritišćemo 4.D žicu na 5.pragu, te trzamo praznu 3.G žicu, ponovo poslušajte tonove dvaju žica i uštimajte 3.G po tonu 4.D žice.
Štimanje gitare, postupak štimanja gitareSljedeći korak je jedini koji se razlikuje od ostalih u ovoj metodi, dakle kao što je prikazano na slici 3.G žicu pritišćemo na 4.pragu i po tom tonu štimamo praznu 2.B žicu.
Štimanje gitare, postupak štimanja gitareZa štimanje posljednje 1.E žice, ponavljamo postupak koji smo primjenili za 5.A, 4.D, 3.G žicu, dakle pritišćemo 2.B žicu na 5.pragu i nakon toga trzamo praznu 1.E žicu te je uštimavamo po 2.B žici.

Dakle, štimanjem zadnje žice postupak metode 5.praga završava. Vaša gitara bi nakon ove metode trebala biti uštimana. Za jednostavnu provjeru jeste li uštimali gitaru, odsvirajte 1.E i 6.E žicu zajedno. Tonovi tih žica trebali bi zvučati identično, jer su obje uštimane u E.ton ali samo u različitim oktavama. Također, savjetujem da pročitate članak  : Zašto gitaru štimamo po notama EADGBe ?

 

  • Najbolje rezultate ćete dobiti ako tonove pri štimanju svirate istodobno.
  • Kada su visina tonova odsviranih žica blizu jedna drugoj, imat ćete dojam da čujete ritmičan pulsirajuć zvuk koji je uzrokovan razlikom u visini tonova.
  • Što su tonovi po visini bliži jedan drugom, ritam usprava, a trebao bi nestati kada se žice međusobno uštimaju.

Napravio sam vam tablaturu štimanje gitare – metoda 5.praga, odnosno cijeli postupak.

E|-----------------------------0--
B|-----------------------0--5-----
G|-----------------0--4-----------
D|-----------0--5-----------------
A|-----0--5-----------------------
E|--5-----------------------------

Mala Škola Gitare - komentari