Pozicija prstiju na vratu

Pozicija prstiju na vratu. Pravilan položaj ruke i pozicija prstiju na vratu gitare su temelj i osnova u daljnjem učenju gitare te uvelike utječu na kvalitetu same izvedbe. Pri pritisku žica na vrat zglobovi prstiju su u okomitom položaju u odnosu na vrat gitare, dakle nesmiju dodirivati ostale žice. Jedino u slučaju da tu žicu ili žice ne sviramo u tom hvatu ili akordu.

Pritisak na žicu je samo stvar osjećaja, dakle on nesmije biti prejak niti preslab nego dovoljno toliki da dobijemo “čisti” ton pri trzanju. Pravilan pritisak žice posebno će doći do izražaja kod izvođenja bare akorda. Ukoliko pri sviranju žice nakon pristiska čujemo zujanje ili mutirani ton pokušajte jače stisnuti žicu i provjerite pravilnu poziciju prstiju.
Pozicija prstiju na vratu

Pozicija prstiju na vratu

Palac pokušajte uvijek držati u poziciji sredine vrata što će vam olakšati namještanje prstiju. Također je važno da dok obrađujete lekcije bilo one sa videa iz knjige krenete sporijim tempom i pritom pazite na točnost izvedbe, a ne brzinu. Na brzini je radi postepeno, odnosno kad svladate vježbu u sporom tempu pokušajte tempo malo ubrzati, ali uvijek vodite računa na točnost i kvalitetu izvedbe.
Mala Škola Gitare - komentari