Pentatonska skala na gitari – Vježbe za početnike

Pentatonska skala na gitari. Kao što sam naveo u prijašnjem članku Pentatonik Skala – 5 Osnovnih Pozicija mnogo gitarista često koristi samo jednu ill dvije pozicije pentatonik skale, najčešće su to 1. i 4. pozicija. Razlog tome je što njihova pozicija na vratu komforna i “komotna” za prste i položaj ruke.

Ukoliko ste početnik na gitari, vježbati jednu poziciju nije pogreška niti loš pristup učenju. Svakako je u početku bolje ostati na nekoliko pozicija i istraživati njihove mogućnosti i kombinacije da cijela koncepcija 5 modusa – pozicija i pentatonike malo “sjedne” na svoje mjesto.

Ali nakon nekog vremena i prosviravanja jednog te istog gradiva potrebno je okrenuti stranicu i krenuti u daljnje istraživanje. Najčešća greška je pretjerano prosviravanje onoga što već znamo jer nemamo ideju za dalje. Ostajemo u tkz. sigurnoj zoni gdje se osjećamo puni samopouzdanja i sve zvuči super, ali bitno je naći motivacije i temeljito se pripremiti za krenuti dalje jer ukoliko želite napredovati nemojte previše vremena gubiti na ono što već znate ili ste savladali, ponavljanje gradiva može koristiti za zagrijavanje ali bitno je imati unaprijed raspored vježbanja gradiva.

Zar nebi bio savršeno da postignemo slobodu korištenja i stvaranja odličnih solo dionica po cijelom vratu gitare, beskonačna sloboda improvizacije preko blues i rock jam track-ova. To je sljedeći korak koji zahtijeva koncentraciju, strpljenje. Takav pristup natjerati će vas da napokon počnete razmišljati kao gitarista, kao glazbenik. Savladavanje i razumijevanje pentatonik skale preko cijele hvataljke gitare jedan je korak bliže da postanete kompletan gitarista.

Dakle, prvi korak da proširite horizonte jest da izađete iz tkz. sigurne zone. Dali je ta sigurna zona 1. ili 4. pozicija pentatonik skale nije važno, morate naučiti i izvježbati sve pozicije koje smo naveli u prijašnjem članku.

Ovaj lekcija je zamišljen kao dodatna vježba za 5. pozicija koje ste savladali i uvježbali iz prijašnjeg članka, cilj ove vježbe je da lakše steknete ideju kako ih zajedno koristiti. Pa krenimo…

Pentatonska skala na gitari – Vježba br.1

Ova vježba pomoći će vam shvatiti figuru svakog modusa i gdje se modusi (pozicije) spajaju na vratu gitare.

Pokušajte koristiti tkz. alternativno trzanje, odnosno trzanje dolje – gore.

U ovoj vježbi krećemo od 5.(petog) modusa pentatonik skale kojeg sviramo uzlazno od 6. E žice prema 1. e žici gitare, nakon toga u nastavku prebacujemo se u 1. modus kojeg sviramo silazno (od najvišeg tona prema najnižem tonu) odnosno od 1. e žice prema 6. E žici, u sljedećem 2. modusu ponovno sviramo note uzlazno, 3. modus silazno, 4. modus uzlazno i na kraju ponovno sviramo 5. modus silazno.

Napomena :

U ovom primjerima sviramo pentatonik skalu iz A tonaliteta. Kada savladate ovu vježbu pokušajte ponoviti isti redosljed modusa u nekom drugom tonalitetu.

^ = trazanje za dolje

ˇ = trzanje za gore

e--------------------------------3--5-----8--5---------------------------------
B--------------------------3--5-----------------8--5---------------------------
G--------------------2--5-----------------------------7--5---------------------
D--------------2--5-----------------------------------------7--5---------------
A--------3--5-----------------------------------------------------7--5---------
E--3--5-----------------------------------------------------------------8--5---
  ^  ˇ  ^  ˇ  ^  ˇ  ^  ˇ  ^  ˇ  ^  ˇ     ^  ˇ  ^  ˇ  ^  ˇ  ^  ˇ  ^  ˇ  ^  ˇ 

5. Pozicija (svirati uzlazno)                                  1. Pozicija (svirati silazno)

e--------------------------------8--10---12--10----------------------------------
B--------------------------8--10----------------13--10---------------------------
G--------------------7--9------------------------------12--9---------------------
D--------------7--10-----------------------------------------12--10--------------
A--------7--10------------------------------------------------------12--10-------
E--8--10------------------------------------------------------------------12--10-
  ^ ˇ ^ ˇ ^ ˇ ^ ˇ ^ ˇ ^ ˇ  ^  ˇ ^  ˇ ^  ˇ ^ ˇ ^  ˇ ^ ˇ

2. Pozicija (svirati uzlazno)                                3. Pozicija (svirati silazno)

e--------------------------------12--15---17-15----------------------------------
B--------------------------13-15----------------17-15----------------------------
G--------------------12-14-----------------------------17-14---------------------
D--------------12-14-----------------------------------------17-14---------------
A--------12-15-----------------------------------------------------17-15---------
E--12-15-----------------------------------------------------------------17-15---
 
  ^ ˇ ^ ˇ ^ ˇ ^ ˇ ^ ˇ ^ ˇ ^ ˇ ^ ˇ ^ ˇ ^ ˇ ^ ˇ ^ ˇ

4. Pozicija (svirati uzlazno)                                  5. Pozicija (svirati silazno)
Pentatonska skala na gitari – Vježba br. 2

U ovoj vježbi svirati ćemo ponovno iste moduse pentatonike ali obrnutim redosljedom. Krenuti ćemo od 4. pozicije koju ćemo odsvirati silaznim redosljedom, dakle od najtanje 1. e žice prema 6. E žici. Slijedi 3. pozicija koju sviramo uzlazno, potom 2. pozicija silazno, 1. pozicija uzlazno i na kraju sviramo 5. poziciju silazno. Kao i kod Vježbe br.1 pokušajte koristiti trzanje dolje – gore pri sviranju.

e-15-12-------------------------------------------------------10-12-
B-------15-13----------------------------------------------13-------
G-------------14-12-------------------------------------10----------
D-------------------14-12--------------------------9-12-------------
A-------------------------15-12--------------10-12------------------
E-------------------------------15-12--10-12------------------------
  ^ ˇ ^ ˇ ^ ˇ ^ ˇ ^ ˇ ^ ˇ  ^ ˇ ^ ˇ ^ ˇ ^ ˇ ^  ˇ 

4. Pozicija (svirati silazno)                                  3. Pozicija (svirati uzlazno)

e-10-8----------------------------------------------5-8--5-3------------------------
B------10-8-------------------------------------5-8----------5-3--------------------
G-----------9-7-----------------------------5-7------------------5-2----------------
D---------------10-7--------------------5-7--------------------------5-2------------
A--------------------10-7-----------5-7----------------------------------5-3--------
E-------------------------10-8--5-8------------------------------------------5-3-5--
 ^ ˇ ^ ˇ ^ ˇ ^ ˇ ^ ˇ ^ ˇ ^ ˇ ^ ˇ ^ ˇ ^ ˇ ^ ˇ ^ ˇ ^ ˇ ^ ˇ ^ ˇ ^ ˇ ^ ˇ ^ ˇ ^ 

2. Pozicija (svirati silazno)        1. Pozicija (svirati uzlazno)         5. Pozicija (svirati silazno)

 

Pentatonska skala na gitari – Vježba br.3

Treća i posljednja vježba zamišljena je da se detaljnije koncentrirate u formu modusa – pozicija svirajući note na način da preskaćete žice u pozicijama. Ovo jest teža vježba u odnosu na prijašnje dvije, ali pomoći će vam da počnete vizualizirati pozicije na vratu gitare.

e-----------------------------------3-5----8-5------------------------------------
B--------------------------3-5-----------------------8-5--------------------------
G----------------2-5------------2-5-------------7-5------------7-5----------------
D------2-5------------2-5---------------------------------7-5------------7-5------
A-----------3-5-----------------------------------------------------7-5-----------
E-3-5-------------------------------------------------------------------------8-5-
 ^ ˇ ^ ˇ ^ ˇ ^ ˇ ^ ˇ ^ ˇ ^ ˇ ^ ˇ  ^ ˇ ^ ˇ ^ ˇ ^ ˇ ^ ˇ ^ ˇ  ^ ˇ  ^ ˇ
e----------------------------------8-10--12-10-----------------------------------
B-------------------------8-10----------------------13-10------------------------
G----------------7-9-----------7-9-------------12-9-------------12-9-------------
D------7-10----------7-10---------------------------------12-10------------12-10-
A-----------7-10-----------------------------------------------------12-10-------
E-8-10---------------------------------------------------------------------------
 ^ ˇ ^ ˇ ^ ˇ ^ ˇ ^ ˇ ^ ˇ ^ ˇ ^ ˇ  ^ ˇ ^ ˇ ^ ˇ ^ ˇ ^ ˇ ^ ˇ ^  ˇ   

e--------------------------------------------------12-15--17-
B--------------------------------------13-15-----------------
G--------------------------12-14-------------12-14-----------
D--------------12-14-------------12-14-----------------------
A--------------------12-15-----------------------------------
E-12-10--12-15-----------------------------------------------
 ^ ˇ  ^ ˇ ^ ˇ ^ ˇ ^ ˇ ^ ˇ ^ ˇ ^ ˇ ^  ˇ   ^

Pentatonska skala na gitari je svakako veliki izazov, ali vjerujem da su ove vježbe modusa pentatonske skale dosta zahtjevne, posebno za početnike na gitari, ali kako ih budete konstantno ponavljali postajati će vam sve jasniji i nakon nekog vremena početi ćete vizualizirati vrat gitare u obliku pozicija-modusa pentatonike. Za dodatna pitanja stojim na raspolaganju. Uživajte ! 

Mala Škola Gitare - komentari