Riff i power akordi za gitaru

Riff i power akordi. Riff i power akordi koriste se u različitim stilovima glazbe, ali ih većina ljudi najčešće povezuje s hard rock, heavy metal i punk glazbom. Glazbenici ih često zovu “petice”, power akordi (od eng. power chord) ili najpopularnije izraz riffovi ili riff akordi. Popularni su iz razloga što jednu formu riffa možemo pomicati po cijelom vratu gitare i tako bez promjene forme možemo odsvirati mnogo, ali mnogo akorda. Kategorizirali bi ih u istu skupinu kao i barre akorde, dakle u pokretne akorde.

Intervali riff akorda :

Riff akordi se sastoji od osnovne (root) note “Do”, odnosno od tona kojeg hvatamo prvim prstom, kvinte “So”(5th) koju hvatamo trećim prstom i oktave “Do” koju hvatamo četvrtim prstom.Riff i power akordi, rif f,power akordi,akordi za električnu, učenje akorda,akord za gitaru,riffovi

Riff i power akordi, rif f,power akordi,akordi za električnu,učenje akorda,akord za gitaru,riffovi
                            F5 riff akord
Na slici je prikazan F5 akord. Dakle ovo je osnovna forma riff ili power akorda za gitaru. Prvi prst se nalazi na osnovnoj root noti “F”, dakle na 6-E žici prvo polje, treći prst postavljamo na 5-E žicu treće polje i četvrti prst se nalazi na 4-D žici treće polje.

Riff i power akordi

Riff i power akordi zapravo nisu pravi akordi, oni su nepotpuni akordi. U prijašnjem članku gdje smo obradili temu akordi za gitaru, objasnili smo da akord čine tri i više nota zajedno, što kod riff akorda to nije slučaj. Više točniji naziv od “power akorda” bio bi “power intervali”, jer sadrže samo dvije različite note u svojoj formi, znači kao što smo gore naveli imamo root notu, peti interval – kvintu 5th i ponovo root notu udvostručenu za oktavu.

Prednost i mane riff akorda :

Najveća prednost riff akorda jest u tome što su hvatovi jednostavni i to ih čini savršenim pokretnim  akordima, posebno u situacijama kada u pjesmi imate brzu promjenu akorda. Za te situacije jednostavnije je koristiti riffove. Također ukoliko svirate pjesmu s puno distorzije u zvuku, korištenjem “punog” akorda dali on bio barre ili otvoreni akord stvarat ćete preveliku disonancu u zvuku. U tim situacijama svakako koristite riff ili power akord koji u toj kombinaciji stvara autentični i pomalo agresivni zvuk koji se bolje “nosi” s distrozijom. Iako su riff akodi jednostavni i praktični za svirati, pridaju jako malu harmonijsku teksturu u pjesmi, odnosno imaju dvije ili tri note u formi, ali nemaju treći interval – tercu. Akord treba treći interval – tercu, kako bi se definirala njegova priroda, odnosno dali akord je akord DUR ili MOL prirode.

Modeli hvatova riff akorda :

Riff akorde možemo hvatati u tri različita modela. Sama struktura ili forma riffa ostaje ista, promjene se odnose na raspored prstiju u hvatovima. Iako je osnovi model riffa jednostavan i pokretan akord, kao što je prikazan model hvata F5 riffa na gornjoj slici, promjenom rasporeda prstiju dobivamo na dodatnoj brzini u brzim promjenama akorda u pjesmi. Dolje prikazani alternativni modeli hvatova upotrebljavaju se najčešće u Heavy Metal, Punk, Hard Rock i sličnim stilovima glazbe gdje su promjene akorda iznimno brze.

Riff akordi na 6.E žici :

Na donjoj slici 1.a) prikaza je pozicija F5 riff akorda na vratu gitare. Crvenom bojom označena je 6.E žica po kojoj ćemo pomicati “root” notu (F) F5 akorda prema višim tonovima. Svako polje na crveno naznačenoj E.žici predstavlja jednu notu, pomicanje root note riff akorda zajedno sa cijelom formom na sljedeću notu dobit ćemo novi riff akord. Na slici 1.b) prikazane su note odnosno imena riff akorda koje ćemo dobiti pomicanje hvata od 1. do 12. polja na 6.E žici.

Slika 1. a)

Riff i power akordi, F5 riff akord, rif f, power akordi, akordi za električnu, učenje akorda, riffovi.
Slika 1.b)

Riff i power akordi, note e žice, riff akordi, power akordi, učenje električne gitare, rif f, akord za gitaru.

Riff akordi na 5.A žici :

Slika 2. a)

Riff i power akordi

Slika 2. b)

Riff i power akordi
Mala Škola Gitare - komentari