Kako koristiti Kapodaster za Gitaru

Kapodaster za gitaru je mala sprava koja podsjeća na štipaljku i postavlja se na polja vrata gitare (spada u standardni pribor za gitaru). Postavljanjem kapodastera na polje hvataljke skraćujemo dužinu žica gitare i samim time kapodaster postaje nova gornja kobilica gitare (gornji most).

Čemu služi kapodaster? S vremena na vrijeme naletjeti ćete na odličnu pjesmu. S nestrpljenjem da je odsvirate potrčati ćete po gitaru, ali onda shvatite da su akordi u pjesmi preteši ili prekomplicirani za vas da ih odsvirate. Posebno se to odnosi na početnike koji su tek savladali osnovne akorde na gitari i tek su krenuli s učenjem barre akorda.

Povišeni i sniženi akordi za gitaru ili kako ih popularno zovemo međuakordi prilično su zahtjevan poduhvat za početnike, zato ih početnici često zaobilaze i izbjegavaju dok u potpunosti ne savladaju barre hvat.

Osim početnika, to je slučaj i kod naprednijih gitarista koji doduše nemaju problema s barre hvatovima, ali htijeli bi tu i tamo malo odmoriti ruku i preskočiti barre akorde. Posebno ako sviraju koncert od 2 sata. Osim navedenih razloga, postoji i drugi razlog a to je da pjesme zvuče punije kad su svirane s otvorenim akordima, naravno ovisno o aražmanu pjesme.

Kapodaster za gitaru pokazati će se itekako koristan u mnogo situacija pri sviranju. Ukoliko se koristi na pravila način kapodaster je itekako jedan od boljih prijatelja svakog gitariste. Ova spravica će vam otvoriti nove mogućnosti da postanete još kreativniji sa svojim sviranjem gitare i upoznate se s notama na gitari i općenito intonacijom.

Kako pojednostaviti pjesme koristeći kapodaster za gitaru :

Da biste znali pojednostavniti pjesmu koristeći kapodaster potrebno je prvo naučiti glazbenu abecedu. Glazbena abeceda sastoji se od 12 nota, a razmak između svake note je pola tona (ili 1. polje na gitari).

Glazbena abeceda počinje sa notom C, pa potom slijedi sljedeća nota za pola tona više  C# ili Db (C# i Db su iste note samo drugog naziva), nakon toga slijede, D, D# ili Eb (ponovo iste note), E, F, F# ili Gb (iste note), G, G# ili Ab, A, A# ili Bb, B i nakon B note ponovno slijedi prva nota abecede C. Dakle, tonski ili notni niz ponavlja se od početka.

 

CC#/DbDD#/EbEFF#/GbGG#/AbAA#/BbBC

 

U glazbenoj abecedi nalazi se niz tonova koji su poredani po visini (oktavama). # – povisilica (is) b – snizilica (es)

kapodaster za gitaru, kako koristiti kapodaster, kapodaster akordi, čemu služi kapodaste


Kao primjer, recimo da ste se odlučili odsvirati pjesmu koja ima sljedeću progresiju akorda :

G#C#D#

Ovaj niza akorda sigurno nije najugodniji za svirati jer je kompletan u barre hvatovima. Dakle, u ovom slučaju da bi ostali u istom tonalitetu pjesme, a istovremeno pojednostavnili pjesmu za jednostavnije sviranje koristiti ćemo kapodaster za gitaru.

Napomena : Uvijek kad postavite (pomaknete) kapodaster pola tona više na vratu gitare (hvataljci) morate pomjeriti akorde pola tona niže u glazbenoj abecedi.

Konkretno za gornji primjer progresije G#C#D# ako postavimo kapodaster na 1. polje vrata gitare moramo sve akorde pomjeriti pola tona niže po abecedi. Dakle, G# postaje G, C# postaje C i D# postaje D akord.

Sada smo dobili da s postavljenim kapodasterom na 1.polju sviramo istu pjesmu iz istog tonaliteta, ali s formama akordima GCD. Dakle sviramo osnovnu formu akorda na gitari (otvorene forme) koji su mnogo jednostavni nego barre i koje smo obradili u lekciji “barre akordi“. Ukoliko pokušate pjesmu odsvirati s original barre akordima i poslije sa akordima s postavljenim kapodasterom na gitari vidjeti ćete da je intonacija potpuno ista.

Uzmimo sljedeći primjer progresije akorda :

D#CmFmBb

Ponovo krećemo s postavljanjem kapodastera na 1. polje. Pomičemo akorde pola tona niže u glazbenoj abecedi (s desna na lijevo) i dobijamo akorde DBmEmA. Nakon transponiranja dobivamo niz akorda koji su jednostavniji za odsvirati od original barre akorda. Međutim, imamo jedan barre akord u pojednostavljenoj verziji s kapodasterom. Ukoliko vam taj jedan barre predstavlja problem pri sviranju nastavljamo nastavljate pomicati kapodaster još pola tona više na hvataljci (2.polje), tada ćemo dobiti akorde DbBbmEbmAb. Ponovo u drugom pomicanju kapodastera dobili smo akorde koji imaju barre hvat. Obzirom da ni ovo nisu jednostavni akordi nastavljamo dalje s pomicanjem kapodastera na 3. polje gitare i pomjeranja akorda za pola tona niže po glazbenoj abecedi. Konačno s postavljenim kapodasterom na 3. polje dobijamo akorde CAmDmG.

Ova treća verzija transponiranja definitivno je najlakša za odsvirati originalnu progresiju akorda  D#CmFmBb, a što je najbitnije zvuči isto jer nismo promjenili tonalitet pjesme.

Primjena tonaliteta :

Nakon što smo ustanovili da je moguće pojednostaviti, odnosno transponirati akorde iz barre akorda u otvorene akorde i ostati u istom tonalitetu, možda taj tonalitet bez obzira što smo ga pojednostavili ne odgovara vašem glasu pri pjevanju. Ponovo kapodaster ima glavnu ulogu po tom pitanju. S kapodasterom možemo promjeniti cijeli tonalitet pjesme i pronaći odgovarajući tonalitet koji odgovara vašem glasu.

Recimo da svirate pjesmu Knocking On Heaven’s door u kojoj ide progresija GDAmGDC. Pjesma je jednostavna, nema barre hvatova ali vam recimo predubok tonalitet (vokal). U tom slučaju porebno je postaviti kapodaster na 1. polje (pola tona više) i ponovo svirati istu progresiju i provjeriti ukoliko vam odgovara promjena tonaliteta. Ukoliko vam drugi tonalitet ne odgovara potrebno je nastaviti pomicati kapodaster po pola tona više po vratu gitare i tako sve dok ne nađete odgovarajući tonalitet koji je najbolji za vaš glas.

Veća sloboda s otvorenim akordima :

Pod otvoreni akordi podrazumijevamo akorde koje smo obradili u lekciji “Akordi za gitaru za početnike“. Otvoreni akordi najčešće zvuče mnogo bolje od barre akorda. Dodavanje ukrasa i fraza unutar otvorenih akorda je jednostavnije, imate više slobode u sviranju i zvuči bolje. Sviranje akorda s postavljenim kapodaster na viša polja daje poseban zvuk akordima i to je razlog zašto ga glazbenici, pjevači i autori pri sviranju ili skladanju vole koristiti. Kapodaster za gitaru daje im slobodu da pjevaju u svojem najdražem tonalitetu, a da pri tome ne izgube prednosti korištenja otvorenih akorda.

Koristite iste akorde na drugim pozicijama :

Ovo biste posebno trebali primjenjivati ukoliko svirate s još jednim gitaristom ili više njih. Uzmimo za primjer da jedna gitara svira otvoreni C dur akord, druga bi gitara trebala svirati isti taj C akord za oktavu više ili u nekom drugom obratu C dur akorda. Tu ponovo kapodaster igra veliku ulogu, posebno kod druge gitare koja svira C akord u drugim pozicijama. Da biste to uspješno izveli sve što je potrebno jest da koristite upute koje smo naveli u početku, dakle postavljate kapodaster na odgovarajuće polje gdje ćete odsvirati isti tonalitet kao prva gitara samo šti će vaš akord biti viši i zvučati će “čišće” što će se zajedno sa odsviranim C akordom prve gitare odlično uklopiti. Također prebiranje akorda jedne gitare, dok druga svira ritam isto fantastično funkcionira.

Kako da pjesma zazvuči bolje :

Recimo isprintali ste akorde vaše omiljene pjesme i akordi su točni, ali kada ih svirate uz pjesmu ne zvuče kako treba. Često problem može biti da je gitara u drukčijem štimu (uštimana van standarda – DROP), ali ukoliko nije onda je vrlo vjerovatno da gitarista u original pjesmi koristi kapodaster. Ovakvi slučajevi su česti i vjerujem da ste bar jednom imali takav slučaj s pri sviranju pjesme. To je dobra prilika da vježbati s postavljanjem kapodastera i traženja istog tonaliteta (pozicije) u kojem je odsviran original.

Napomena : Kapodaster za gitaru je izuzetna mala sprava koja nama gitaristima čini stvari jednostavnije, ali nemojte koristiti kapodaster da izbjegavate vježbati barre akorde. Za sva pitanja stojim na raspolaganju. Uživajte ! 🙂Mala Škola Gitare - komentari