Intervali u glazbi

Intervali su obvezni dio teorije glazbe. Uče se teoretski, kroz vokalne vježbe i prepoznavanju sluhom.

Jedan od prvih koraka u razumijevanju bilo kojeg poglavlja glazbene teorije jest razumijevanje intervala. Dali to bili akordi ili ljestvice – intervali su ti koji ih grade. Također pomažu nam da razvijemo glazbenu logiku i da sa razumijevanjem slušamo glazbu.

Interval je udaljenost – razmak između dvaju tonova u melodiji ili ljestvici. Svaki interval ima određeni naziv. Na primjer, udaljenost između dvaju susjednih tonova C i D zove se drugi interval ili sekunda i bilježi se s brojem (2). Udaljenost između prvog i trećeg tona C i E je treći interval odnosno terca. (detaljnije prikazano na slici)

Kad tonove intervala sviramo istovremeno stvara se harmonijski interval na kojem se temelji konstrukcija akorda. Kod harmonijskih intervala note – tonove zapisujemo jednu iznad druge. Kada note intervala sviramo u slijedu, odnosno jednu za drugom stvara se melodijski interval.

Polustepen je razmak od jednog polja na gitari, dok je cijeli stepen razmak od dva polja na gitari.

Intervali :

Intervale dijelimo po veličini na jednostavne i složene intervale (pod veličina se podrazumijva razmak izmežu nota, a nazivaju se :

Jednostavni intervali :

 

 • prima – prvi ton s oznakom 1. je najmanji interval – istozvučni
 • sekunda – oznaka 2. – dva tona razmaka od 1. intervala (prime)
 • terca – oznaka 3. – tri tona razmaka od 1. intervala (prime)
 • kvarta – oznaka 4. – četiri tona razmaka od 1. intervala (prime)
 • kvinta – oznaka 5. – pet tona razmaka od 1. intervala (prime)
 • seksta – oznaka 6. – šest tona razmaka od 1. intervala (prime)
 • septima – oznaka 7. – sedam tona razmaka od 1. intervala (prime)
 • oktava – oznaka 8. – osam tona razmaka od 1. intervala (prime)jednostavni intervali u glazbi


Primjer jednostavnih intervala C dur ljestvice na gitari :

c dur ljestvica na gitari

Složeni intervali :

Intervali čiji je razmak prelazi oktavu nazivamo složeni intervali. Jednostavnije rečeno složeni intervali su oktava + (jednostavni interval)

 • Nona – oznaka 9. – 9 tona razmaka – oktava + sekunda
 • decima – oznaka 10. – 10 tona razmaka – oktava + terca
 • undecima – oznaka 11. – 11 tona razmaka
 • duodecima – oznaka 12. – 12 tona razmaka
 • tercdecima – oznaka 13. – 13 tona razmaka
 • kvartdecima – oznaka 14. – 14 tona razmaka
 • kvintdecima – oznaka 15. – 15 tona razmaka

složeni intervali u glazbi

 

Vrsta intervala :

Po vrsti, intervali su podijeljeni na : čiste intervale, velike i male intervale, smanjene i povećane intervale. Ovakvom podjelom preciznije možemo odrediti koliko ima polustepena između intervala, odnosno tonova.

 • Čisti intervali : prima, kvarta, kvinta, oktava (Ovi intervali mogu biti čisti, povećani ili smanjeni)
 • Veliki i mali intervali : sekunda, terca, seksta, septima.

vrste intervala 101

vrste intervala oktava


Enharmonijski ekvivalent intervala  :

Enharmonija intervala podrazumijeva istozvučnost dva intervala koji se različito bilježe. Broj njihovih polustupnjeva je identičan, ali se oni nazivaju drugačije i drugačije se notiraju.

Enharmonija intervala odnosi se na dva intervala koji isto zvuče (primjer F# i Gb ili G# i Ab) ali se drugačije označuju ili bilježe. Razlog što ih drugačije zovemo, odnosno bilježimo jest radi notnog zapisa. U glazbi Enharmonija intervala se drugačije notira.

Osim čiste prime (prvog intervala), svaki interval može biti ulazni ili silazni. Bitno je da zapamtite da interval čini određeni broj polustepena i punih stepena (cijelih).

Savjetujem da si date malo vremena da shvatite kako se intervali u glazbi koriste. Jednom kada naučite intervale biti će vam puno jasnije kako se koristite skale i akordi na gitari.

Nadam se da vam se svidjela lekcija i želim vam puno uspjeha !

Mala Škola Gitare - komentari