Barre akordi

Barre akordi su jedan od razloga zašto je gitara toliko zanimljiv instrument. Barre akordi su vrlo važna vještina za sve gitariste. Savladavanje barre akorda i njihovo razumijavanje jedna je stepenica iznad u sviranju gitare, također puno će vam pomoć u učenju tonova na vratu gitare, a i u savladavnju naprednijih lekcija koje tek slijede.

Jednostavno rečeno svi osnovni akordi koje smo prošli u lekciji Akordi za gitaru, odnosno sve njihove oblike sa dijagrama možemo transponirati pomoću Barre-a, a pritom zadržavajući njihovu izvornu kvalitetu. Iako je istina da sve osnovne oblike akorda možemo pomicati po vratu gitare i pritom zadržati njihovu kvalitetu, uz to također ćete primjetiti da su smo par od tih akorda pogodna da postanu “puni” Barre akordi. Ukratko Barre je poprečan hvat prstom, najčešće prvim, preko dvije ili više žica.

Svakako preporučam da pročitate i drugi dio ovog članka “Bare Akordi : Metode savladavanja bare akorda” gdje smo se više posvetili pravilnom ruke pri barre hvatu.U glazbi, Barre akordi su također poznat kao bar akordi ili rijetko Barr akordi. Služe za izvođenje težih tonaliteta, ali najčešće su to forme osnovnih otvorenih akorda transponiranih u različitom tonalitetima, zato ga često spominju kao “pokretni” akord. Barre samim tim što je pokretan akord u različitim formama (dur,mol itd…) daje nam više slobode kretanja po vratu gitare u odnosu na osnovne akorde, što znači da možemo odsvirati skoro pa bilo koju pjesmu (osim možda jazz ;).


Barre akordi – prikaz hvata F dur barre akorda :

barre akordi, barre hvatovi, bare akord, bare akordi
barre akordi, bare akordi, bare akord, barre hvatovi

Barre akordi se označavaju ravnom crtom preko polja koje pokrivaju ili jedinicama “1” što je oznaka za prvi prst (kažiprst). Uz njega je i obavezno broj (1.fr) koji prikazuje koje je to polje. Također je bitno da vam ruka bude uvijek opuštena. Za izvođenje barré hvata potreno je potpuno opustiti prst lijeve ruke i ispružiti ih najviše što možete. Kako biste si sve to olakšali prilagodite položaj lijeve ruke. Proučite pravilan položaj prstiju.

Važno :
  • Nemojte stiskati prejako, jer to ne poboljšava, već otežava izvođenje barré-a.
  • Provjerite položaj palca. Palac se treba nalaziti na sredini vrata gitare, odnosno na najdebljem dijelu vrata, pozicioniran negdje između prvog i drugog prsta za optimalan pritisak.
  • Prvi prst mora biti položen unutar polja, paralelno s pragom, ali vodite računa da ne prelazi prag.
Mala Škola Gitare - komentari