Akordi za gitaru učenje osnova – Prvi koraci i susret s akordima


Akordi za gitaru učenje osnova – Čitanje dijagrama akorda :

Dijagram akorda je shematski način zapisa akorda, a time i oblika pisane glazbe. Dijagrame akorda često ćete viđati na web stranicama vezanim za gitare, knjigama o metodama učenja gitare, software-a za gitaru kao što je Guitar Pro ili ponekad nalaze se uz tablaturu kao prikaz pratnje.

Primjer dijagrama C dur akorda :

akordi za gitaru učenje

Akordi za gitaru učenje osnova – Kako čitati akord iz dijagrama :

Na vrhu dijagrama najčešće se nalazi naziv akorda, napisan na dva načina : C dur ili samo “C” za skraćenu verziju. Drugu, skraćenu verziju najčešće se susreće, ali pri izgovoru akorda koristi se puni naziv, odnosno C dur.

Dijagram akorda sastoji se od šest horizontalnih linija i šest vertikalnih linija.

Vertikalne linije predstavljaju šest žica gitare. Gledajući dijagram (kao na slici gore) prva s lijeva je najdeblja šesta “E” žica, dok je prva s desna najtanja “e” žica

Horizontalne linije predstavljaju pragove na vratu gitare. Prva linija, na vrhu dijagrama predstavlja konjić gitare, dakle nulti prag.

Broj horizontalnih linija na dijagramu može varirati, ovisno koliko je pragova potrebno da bi se hvat akorda prikazao.

c akord za gitaru

Točke u dijagramu predstavljaju prst ruke kojom svirate na vratu gitare. Točke se nalaze između dva praga, na primjer, u gornjem desnom kutu nalazi se točka označena brojem “1” koja se nalazi na 2. B žici (druga vertikalna linija gledajući s desna), odnosno u polju između konjića i prvog praga. To znači da moramo pritisnuti prvo polje, prvim prstom (kažiprstom) na 2. B žici.

Druge dvije točke “2” i “3” označavaju položaj ostalih prstiju potrebnih da bi formirali C dur akord. Dakle, prst broj “2” postavljamo na 2. polje 4. D žice i prst broj “3” na treće polje 5. A žice.

 

Akordi za gitaru učenje osnova – Slika ruke :

 

hvatovi za gitaru

Kažiprst – oznaka ⇒ 1
Srednji prst – Oznaka ⇒ 2
Prestenjak – Oznaka ⇒ 3
Mali prst – oznaka ⇒ 4
Palac – Oznaka ⇒ T

Brojevi u točkama označavaju koje prste je potrebno postaviti na određeno polje da se formira akord iz dijagrama. Obzirom da se palac rijetko koristi za hvatove akorda, na gornjem dijagramu imamo oznake za četiri prsta : 1, 2, 3, 4. Ukoliko je palac uključen u hvat, u dijagramu akorda biti će oznaka “T” što na engleskom znači Thumb – palac.


Akordi za gitaru učenje osnova – Akordi i tablature :

Osim dijagrama, postoji još jedan način zapisa akorda, a to su tablature. Tablature se sastoje od 6 vodoravnih linija koje predstavljaju žice gitare. Prva, najgornja linija predstavlja najtanju žicu “e”, dok prva odozdo predstavlja najdeblju žicu “E”.

U tablaturama, akord je isto kao i u dijagramu označen brojevima, ali u ovom slučaju brojevi predstavljaju polja, a ne prste.

Brojevi (polja) postavljeni su okomito jedan ispod drugoga što označa da ih moramo odsvirati istovremeno – jednim trzajem. Više o tome kako čitati pročitajte u lekciji Tablature za gitaru.

   C dur    E mol     A mol    G dur
E|-----0------|-----0------|-----0------|-----3------|
B|-----1------|-----0------|-----1------|-----3------|
G|-----0------|-----0------|-----2------|-----0------|
D|-----2------|-----2------|-----2------|-----0------|
A|-----3------|-----2------|-----0------|-----2------|
E|------------|-----0------|------------|-----3------|

Na slici je prikazan hvat C dur, E mol, A mol i G dur akorda, ali u formi tablature.

Još jedna važan detalj za napomenuti : isti akord možemo svirati u mnogo različitih položaja na vratu gitare, to se zovu obrati akorda. Znači isti akord ali u različitim pozicijama. Konkretno C dur iz gornjeg primjera pripada kategoriji “otvorenih” akorda, tj. akorda koji se sviraju zajedno s praznim (otvorenim) žicama.

Također pročitajte : 

Često mi učenici postave pitanje : Koliko akorda postoji na gitari ? Odgovor je jednostavan – broj akorda na gitari je gotovo beskonačan. Sa glazbene točke gledišta, akord se sastoji od minimalno tri različite note koje se sviraju istovremeno. Što znači, da bilo koje tri note odsvirate istovremeno – svirate akord. Dakle, kombinacije su gotovo beskonačne.

Važno je znati :

U većini slučajeva, najniža nota u akordu je ona koju nazivamo “temeljnom” notom – primom (pročitajte lekciju “Intervali u glazbi”). Na osnovu te prve note, akordima dajemo pripadajuća imena ili oznake. Na primjer, kod gornjeg C dur akorda – prva nota koju sviramo je C, kod A dura – prva nota je A, kod D dura je D, kod recimo E7add11 akorda prva nota je E itd…


Akordi za gitaru učenje osnova – 5 Osnovnih akorda

Osnovni akordi su E mol, A mol, C dur, D dur i G dur. Ovo naravno nije konačan popis osnovnih akorda, ali odabrao sam ovih pet akorda iz razloga što su po mnogo čemu slični. Možemo ih svirati na različite načine i u različitim kombinacijama, ali ono što im je zajedničko jest da imaju svojstvo da pripadaju istom tonalitetu, točnije tonalitetu G dura. Drugim riječima, to znači da bilo kojim redosljedom (progresijom) ih svirate , uvijek će zvučati dobro.

E mol akord za gitaru

Kao što možete vidjeti na dijagramu, srednji prst (2) postavljamo na 2 polje A žice (5.žica), prstenjak (3) na 2 polje D žice (4.žica). Obratite pažnju na položaj prstiju na vrat. Prsti vam moraju biti postavljeni stabilno i čvrsto, palac se nalazi na stražnjem dijelu vrata i služi nam kao oslonac pri pritisku. Žice pritisnite vrhom jagodice, pripazite da prstima kojima prtišćete žice ne dodiruju susjedne žicu.

Savjet : Pri hvatanju akorda, odnosno pri pritiskom na polje pokušajte pritisnuti žicu bliže pragu (prema vama), lakše ćete dobiti čišći ton na žici i manje snage ćete koristiti. Za više detalja pročitaj “Položaj prstiju na vratu

Nakon što ste postavili prste, pokušajte svirati žice jednu po jednu, počevši od najdeblje žice prema najtanjoj.

Dakle, kako ih budete pojedinačno svirali, obratite pažnju da vam svaka žica zvuči dobro i da nema zujanja. Ukoliko primjetite zujanje žice, pokušajte utvrditi pogrešku i ponovite postupak.

Prvi akord (Em) je vrlo jednostavan. Međutim, kako budete pokušavali svirati nove akorde, gdje je više nota uključeno, vjerovatno ćete naići na probleme pri izvedbi.

Evo prvog savjeta da koji bi vam mogao pomoći :

 • Postavite prste pravilnom redosljedom 1, 2, 3, 4.
 • Vježbajte hvat nekoliko puta da se prsti priviknu.
 • Pritisnite žicu bliže praga.
 • Vježbajte hvat akord bez trzanja žica, da se prsti priviknu na položaj.

 

Akordi za gitaru učenje osnova – Am akord :

a mol akord za gitaru

Na dijagramu Am akorda možemo vidjeti da imamo simbol X (na šesoj E žici), što znači da tu žicu, u Am akordu ne sviramo. “1” prst postavite na prvo polje 2. B žice, zatim “2” prst na drugo polje 4. D žice i “3” na drugo polje 3. G žice. Nakon što ste postavili prste pokušajte pojedinačno svirati žice – obzirom da 6. E žicu ne sviramo, krenite od 5. A žice.

Postoje dvije mogućnosti : Ili vam sve žice zvuče ispravno, ili primjećujete zujanje na jednoj ili više žica. U nastavku navesti ćemo kako riješiti problem ukoliko akord ne zvuči ispravno.

Na primjer, pretpostavimo da imate problema s 1. E žicom kada pokušavate odsvirati Am akord.

Evo nekoliko savjeta kako to ispraviti :

 • Izvježbajte pravilno postavljati prste na vrat gitare.
 • Kada žica koja se svira prazna ima “tupi” zvuk, vjerovatno je dodirujete prstom kojim se pritisnuli susjednu žicu. Podignite prst s žice, ponovo ga postavite i pripazite da ne dodirujete susjednu žicu.
 • Još jedan savjet : Ako niste u mogućnosti postaviti prst, a da ne dodiruje susjednu žicu, pokušajte ga postaviti tako da se približite ili naslonite na susjedni prst koji pritišće susjednu žicu. Na primjer, kod Am akorda, vrlo je često da kažiprst predstavlja problem. Zato je bolje kažiprst prisloniti 3. G žici koju ionako u Am akordu pritišćemo “3” prstom.

Posljednji savjet koji vam mogu dati, ne odnosi se samo na akorde, nego općenito : budite pažljivi, koncetrirani razmišljajte o tome što vježbate. Ukoliko naiđete na problem, prvo ga identificirajte i zatim radite na tome da ga ispravite.

Nakon što savladate ova dva akorda, možete pokušati naučiti sljedeće akorde za gitaru : C dur, D dur i G dur koji su malo zahtjevniji za početnike na gitari.

3 osnovna akorda za gitaru

“Akordi za gitaru učenje osnova” je članak namjenjen za sve početnike koji se tek upoznaju s akordima za gitaru. Nadam se da vam je ovaj članak pomogao. Ukoliko imate pitanja slobodno pišite u komentarima. Sretno sa vježbanjem !

Mala Škola Gitare - komentari