Add9 Akordi na gitari – 8 Osnovnih Add9 Akorda

Add9 akordi. Da bi osnovne akorde, progresije akorda ili pjesmu učinili zanimljivijim potrebno je da se posvetimo više akordima, odnosno da ih obogatimo s malo „boje“ ili kako već popularno zovemo – “voicing” akorda.

Za voicing na raspolaganju imamo cijelu paletu akorda kao što su sus4, sus2, maj7, maj6 i add9 s kojima možemo dodati malo zanimljiviju notu samoj pjesmi i učiniti je još interesantnijom.

U ovom članku fokusirati ću se na akord add9 koji je itekako popularan u pop i rock glazbi. Add9 akordi najčešće obogaćuju akustične pjesme – balade. Add9 akordi su u tim situacijama neiscrpna inspiracija autorima. Ali pokušajmo malo detaljnije upoznati ovaj akord…

Add9 akordi – analiza akorda :

Add9 akord je najjednostavnije rečeno kvintakord s dodanom nonom (9) – znači cijela oktava plus sekunda.

Durski kvintakord sastoji se od prime – root note (1), velike terce (3) i kvinte (5).
Dakle, formula za add9 akord je = 1 – 3 – 5 – 9

Uzmimo za primjer akord Cadd9 s kojim ste se vjerovatno već susreli. Cadd9 sigurno je jedan od najpopularnijih akorda za gitaru, posebno u akustičnim baladama.

Ako pogledamo C dur ljestvicu : C – D – E – F – G – A – B – C + D (nona); znači po gore navedenoj formuli izdvojimo primu, tercu, kvintu i nonu tada ćemo dobiti sljedeće note : C – E – G – D.

Dakle, konstrukciju akorda Cadd9 čine note : C – E – G – D

Kako i kada koristiti Add9 akorde :

Add9 akordi standardno se apliciraju na 1. i 4. Akord (dur) ali naravno možemo ih iskoristiti u različitim dijelovima u pjesmi, sve ovisi on stilu pjesme i progresiji akorda.

S vremenom kako ih budete prosviravali, akordi “sjednu” u jednu rutinu sviranja – posebno kod balada i prvenstveno akustičnih pjesama. U tim situacijama su čisti dragulj za svakog gitaristu.

Najbolji način da iskoristite add9 akorde jest da se oslonite na svoj sluh i pokušate eksperimentirati kroz harme (akorde) u pjesmi.

Ovo su neki od najčešćih Add9 akorda. Izvježbajte sve hvatove i pokušajte ih iskoristiti u jednoj od akustičnih pjesama koju znate.
Add9 akordi

Pokretni Add9 akordi na gitari :

Sa gornjeg dijagrama možete vidjeti da su svi akordi otvoreni, osim Fadd9 akorda koji nema otvorene – prazne žice u hvatu, a to znači da ga možemo koristiti isto kao što koristimo barre akorde – pomicanjem iste forme po vratu gitare u bilo kojem tonalitetu.

U dijagramu Fadd9 akorda – žuta nota predstavlja root notu (prima). Pozicija root note definira ime akorda. U ovom slučaju žuta nota nalazi se na F noti i zato je ovaj akord zovemo – Fadd9.

Pomaknite formu akorda cijeli ton više (2 polja) dobiti ćete akord Gadd9 itd… Ukoliko želite odsvirati ovu formu akorda na drugoj poziciji – pomaknite cijelu formu akorda više ili niže po vratu gitaru i dobiti novi add9 akord.

Add9 pjesme :

Band koji ih je sigurno mnogo koristio u svojim pjesmama svakako je britanska rock grupa Oasis. Njihova planetarno poznata pjesma Wonderwall je odličan primjer kako se koriste add9 akordi. (pogledaj – Wonderwall akordi)

Također add9 akordi mogu se odlično čuti i u ovim pjesmama :

More Than Words – Extreme
Behind Blue Eyes – Limp Bizkit
Girl Right Next To Me – Goo Goo Dolls
High – James Blunt
Rain King – Counting Crows, itd..

Konfuzija sa akordima Add9 – Maj9 – Dom9

Iako se gore navedena formula za gradnju add9 akorda čini prilično jasnom, često postoji konfuzija između add9 akorda i ostalih akorda s “devetkom”. Tri najčešća akorda s “devetkom” koji gitaristi najčešće miješaju jesu : Add9, Maj9 i Dom9. Pokušati ćemo malo pojasniti razliku :

Jedina zajednička osobina sva tri akorda jesu intervali 1 – 3 – 5 – 9 ; razlika je u 7. intervalu (septimi).

Pogledajmo strukturu i gradnju svako pojedinog akorda :

Cadd9 – 1 – 3 – 5 – 9 (C-E-G-D)
CMaj9 – 1 – 3 – 5 – 7 – 9 (C-E-G-B-D)
C9 ili Cdom9 – 1 – 3 – 5 – b7 – 9 (C-E-G-Bb-D)

Akord Cadd9 nema septimu (7. interval). CMaj9 akord ima septimu (7. interval) i C9 ili Cdom9 ima smanjenu septimu b7 (7. interval).

Konfuzija br.2 sa akordima Add9 – Add2 – Sus2

Također postoje i konfuzije u odnosu ovih akorda : Add9, Add2 i Sus2. Oznake 2. i 9. u akordu odnose se na intervale 2. (sekunda) i 9. (nona) – koje su u jedna te ista nota ali je nona (9) za oktavu viša.

Add9 je akord s dodanom nonom (formula : 1-3-5-9). Add2 znači da dodajemo 2. interval (sekundu) trijadi (formula : 1-2-3-5). Sus2 znači da zamjenjujemo 3. interval (tercu) sa sekundom.

Cadd9 – 1 – 3 – 5 – 9 (C-E-G-D)
Cadd2 – 1 – 2 – 3 – 5 (C-D-E-G)
Csus2 – 1 – 2 – 5 (C-D-G)

Preporuka za vježbu :
  • Vježbajte i zapamtite sve add9 akorde gore navedene.
  • Naučite pjesme koje koriste add9 akorde
  • Vježbajte pokretnu formu add9 akorda u različitim tonalitetima
  • Eksperimentirajte s add9 akordima u vašim omiljenim pjesama

Uživajte vježbajuči ove zanimljive akorde i siguran sam da ćete ovim akordima podignuti kvalitetu cijelog vašeg repertoara ! Želim Vam puno uspjeha !

Mala Škola Gitare - komentari